pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Son Sayı - Cilt 31, Sayı 1 (2021)
Kapak Dosyası / İçindekiler Dosyası
 • Araştırma Yazısı
 • Hipertansif Yaşlıların Hipertansiyon Algıları ve Kontrollerine İlişkin Davranışları
  Fatma Genç, Çağla Yiğitbaş
  1-11 doi:10.15321/GenelTipDer.2021168404
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Acil Servise Başvuran İş Kazalarının Değerlendirilmesi
  Furkan Çağrı Oğuzlar, Hamit Hakan Armağan, Cihan Bedel, Önder Tomruk, Nesrin Gökben Beceren
  12-17 doi:10.15321/GenelTipDer.2021168405
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Pediatri Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen Kalp Hastalarının Klinik Özellikleri ve Mortaliteye Etki Eden Faktörler
  Esra Sarigecili, Şeref Olgar, Mehmet Davutoğlu
  18-23 doi:10.15321/GenelTipDer.2021168406
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Şanlıurfa'daki Birinci Trimester Gebelerde Hemoglobin, Ferritin, B12, Folat ve D Vitamini Seviyeleri
  Nefise Nazlı Yenigül, Dilek Buldum
  24-28 doi:10.15321/GenelTipDer.2021168407
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Okul Çağındaki Otizmli Çocuklarda Ağız Diş Sağlığı Durumu ve Uygulamalarının İncelenmesi
  Gizem Tuğçe Ağdemir, Filiz Hisar
  29-39 doi:10.15321/GenelTipDer.2021168408
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Overektomi Uygulanan Sıçanlarda Uterus Dokuları Üzerinde Astaksantinin Etkisi: Histopatolojik Çalışma
  Esra Bihter Gürler, Özlem Tuğçe Çilingir Kaya
  40-44 doi:10.15321/GenelTipDer.2021168409
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Türkiye’de Bir Üniversite Hastanesi’ndeki Helicobacter pylori Enfeksiyon Sıklığı
  Salih Maçin, Nurullah Çiftçi, Sümeyye Başer
  45-49 doi:10.15321/GenelTipDer.2021168410
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Peloidoterapi (Tıbbi Çamur Tedavisi) Alan Hastaların Tedavi ve Hemşirelik Bakımı Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi
  Muhteber Hüsmenoğlu, Nihal Ünaldı Baydın
  50-58 doi:10.15321/GenelTipDer.2021168411
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Metastatik Kemik Tümörlü 129 Olgunun Retrospektif Olarak İncelenmesi
  Zeliha Esin Çelik, İsmail Harmankaya, Bahattin Kerem Aydın, Ahmet Yıldırım
  59-64 doi:10.15321/GenelTipDer.2021168412
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Primer Vezikoüreteral Reflüde Renal Kortikal Anormallik ve İdrar Yolu Enfeksiyonu İlişkisinin Değerlendirilmesi
  Esma Keleş Alp, Ahmet Midhat Elmacı, Muhammet İrfan Dönmez
  65-69 doi:10.15321/GenelTipDer.2021168413
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • İnternal Juguler Vene Landmark Yöntemiyle veya Ultrasonografi Eşliğinde Uygulanan Santral Venöz Kateterizasyon İşleminin Değerlendirilmesi
  Zerrin Özçelik, Yücel Gültekin, Sinan Çetin
  70-75 doi:10.15321/GenelTipDer.2021168414
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Tüm Beyin Radyoterapisinde YART Tekniği ile Hipokampus Korumalı Planların Dozimetrik Karşılaştırılması
  Hamit Başaran, Gökçen İnan, Osman Vefa Gül, Mürsel Düzova, Abdüssamet Hamit Batur
  76-81 doi:10.15321GenelTipDer.2021168415
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Sağlık Çalışanlarında Bağımlılık: Sigara, Alkol, İnternet, Akıllı Telefon Bağımlılığı ve Dikkat Eksikliği Düzeylerinin İncelenmesi
  Filiz Özsoy, Müberra Kulu
  82-90 doi:10.15321/GenelTipDer.2021168416
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Kardiyak Rehabilitasyon Hastalarında Tedavi Öncesi Yorgunluk, Depresyon ve Hayat Kalitesinin Değerlendirilmesi
  Elif Balevi Batur, Aslıhan Esmece, Funda Levendoğlu
  91-97 doi:10.15321/GenelTipDer.2021168417
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Olgu Sunumu
 • Dermatomiyozit ve Lenfoma Birlikteliği
  Dilek Tezcan, Muhammet Limon, Semral Gülcemal, Sema Yılmaz
  98-100 doi:10.15321/GenelTipDer.2021168418
  [Özet]            [PDF]            [İstatistik]
 • Genel Tıp Dergisi

  Türkiye Atıf Dizini,

  Ulakbim TR Dizini,

  EBSCOhost,

  Index Copernicus,

  DOAJ,

  tarafından indekslenmektedir.