pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Sabah ve Gece Yapılan Aerobik Egzersizin Antrenmanlı Deneklerde Serum İrisin Düzeyine Etkilerinin Belirlenmesi
Oğuz Özçelik, Sermin Algül, Mustafa Deniz, Fatma Baydaş, Fatih Tan
Amaç: Egzersizin enerji homeostazisinin düzenlenmesinde önemli yararlı etkileri olduğu bilinmektedir. Enerji düzenlenmesi ile ilgili hormon düzeylerinin değişiminde egzersizin etkisi araştırmacılar arasında yoğun bir ilgiye sahip olan ilginç bir konudur ve irisin bu konuda özel bir öneme sahiptir. Bu çalışmada antrenmanlılarda irisin düzeyine sabah ve gece yapılan akut egzersizin olası yararlı etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır.
 
Gereç ve Yöntem: Yirmi antrenmanlı erkek denek sabah ve geceaerobik egzersiz koşu egzersizine katılmışlardır. Egzersizden önce ve sonra venöz kan örnekleri alınmıştır. Serum irisin düzeyi ELISA yöntemiyle ölçülmüştür.
 
Bulgular: Bazal irisin düzeyi her iki testte de istatistiksel olarak anlamlı değişmemiştir. Fakat irisin düzeyi sabah (262.01±37 ng/ml’den 299.74±39 ng/ml’ye) ve gece (268.57±30 ng/ml’den 316.04±33 ng/ml’ye) istatistiksel olarak anlamlı oranda artış göstermiştir(p < 0.0001). 
 
Sonuç: Bu çalışma sonuçları egzersiz antrenmanı zamanının antrenmanlı deneklerde irisin düzeyinde farklı etkilere sahip olmadığını göstermektedir.Bu deneysel düzenek egzersizin enerji düzenlenmesinde bir role sahip olan irisini artırdığını açıkça göstermektedir.
 
Cilt 27, Sayı 1 (2017)