pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - İç Anadolu Bölgesi 17-24 Yaş Grubu Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Dış Kulak Morfometrisi
Işık Tuncer
Amaç: Bu çalışmada, insan yüzünün belirleyici yapılarından bir tanesi olan kulağın morfometrik özelliklerinin ortaya konması amaçlanmıştır.
 
Gereç ve Yöntem: Bu çalışma, yaşları 18-24 arasında değişen 90, erkek 31’i kız ana-babaları ve kendileri doğma-büyüme Orta Anadolu’lu olan ve fiziksel kusuru olmayan toplam 121 Tıp fakültesi öğrencisinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, kulak yüksekliği, kulak genişliği kulak memesi yüksekliği, genişliği, tragus – helix uzaklığı, tragus – antiheliks uzaklığı, kulak en üst noktasının komissura palpepralis lateralise uzaklığı, kulak memesinin en alt noktasının komissura palpebralis lateralise uzaklığı, kulak en üst noktasının kolumellanın tabanına uzaklığı, kulak memesinin en alt noktasının kolumellanın tabanına uzaklığı dijital bir kumpas kullanılarak ölçülmüştür.
 
Bulgular: Elde edilen veriler cinse göre karşılaştırıldığında sağ kulağın yüksekliği hariç bütün değerler erkeklerde yüksek bulunmuştur (P<0.00). Sağ ve sol taraf için elde edilen değerler karşılaştırıldığında sağ kulağın yüksekliği, tragus-helix uzaklığı, tragus-antihelix uzaklığı, kulağın en üst noktasının komissura palpebralis lateralise uzaklığı ve kulağın en üst noktasının kolumellanın tabanına uzaklığı hariç bütün değerler sağ kulakta yüksek bulunmuştur (P<0.00).
 
Sonuç: Daha önce yayınlanmış raporlarda farklı popülasyonlarda farklı kulak büyüme ve matürasyon örnekleri elde edilmiştir. Kulağın boyutları ile ilgili yaygın bilgileri yorumlamak için farklı sosyal ve etnik alt yapısı olan toplumları karşılaştıran, ileride yapılacak olan çalışmalara hala daha ihtiyaç vardır. Bu çalışma, aurikülanın boyutları ile ilgili bilgi vermektedir, bundan dolayı aurikülanın deformitelerinin cerrahi olarak düzeltileceği ameliyatların uygun zamanlaması için önemli uygulama alanları ortaya koyabilir.
Cilt 27, Sayı 3 (2017)