pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Torokal ve Lumbal Vertebraların Morfometrik Olarak İncelenmesi
Işık Tuncer
Amaç: Çalışmamız, lumbal ve torokal vertebraların morfometrik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.
 
Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada, Anatomi Anabilim Dalı'nda bulunan 103 torokal ve 53 lumbal vertebra kullanıldı.
 
Bulgular: Yapılan çalışmada, korpusun arka yüksekliği; ortalama ( torokallerde 18,96 ± 2,68 mm, lumballerde 25,33 ± 2,69 mm), korpusun ön yüksekliği ortalama ( torokallerde 19,29 ± 2,75 mm lumballerde 25,24 ± 2,51 mm), pedikül genişliği; ortalama ( torokallerde 27,17 ± 5,50 mm, lumballerde 31,84 ± 4,19 mm) pedikül yüksekliği; ortalama (torokallerde12,67±2,43mm, lumballerde 13,54 ± 2,08mm), korpusun sagittal çapı ortalama ( torokallerde 15,30 ± 2,54 mm, lumballerde 15,08 ± 2,12 mm ), korpusun transvers çapı ortalama ( torokallerde 33,31 ± 5,62 mm, lumballerde 48,53 ± 6,86 mm ) foramen vertebrale transvers çapı ortalama ( torokallerde 20,38 ± 3,10 mm, lumballerde 23,13 ± 2,50 mm) foramen vertebralenin sagittal çapı ortalama ( torokallerde 7,83 ±4,40mm, lumballerde 11,86 ± 5,00 mm) olarak tespit edilmiştir.
 
Sonuç: Omurgaya yönelik cerrahi girişimlerde anomalilerin, morfometrik ölçümlerdeki değişkenliklerin ve ortalama değerlerinin bilinmesi mortalite ve morbiditeyi azaltacaktır.
Cilt 27, Sayı 4 (2017)