pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Günün Farklı Zamanlarında Yapılan Futbol Maçlarında Oksidan-Antioksidan Dengenin İncelenmesi
Sermin Algül, Oğuz - Özçelik
Amaç: Total oksidan seviye vücutta oksidatif stres düzeyinin arttığını gösteren ölçütlerden biridir. Total antioksidan seviye; total vücut antioksidan seviyesini göstermektedir. Bu çalışmanın amacı günün farklı zamanlarında yapılan akut egzersizlerin total oksidan ve antioksidan düzeyi üzerine olan etkilerini antrenmanlı ve sedanter deneklerde karşılaştırmalı olarak araştırmaktır. Böylece sirkadiyen ritim ve egzersizin; TAS ve TOS düzeyini nasıl değiştirdiği, antrenmanlı ve sedanter denekler arasında fark olup olmadığı belirlenecektir.
 
Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya katılan 10 antrenmanlı ve 10 sedanter erkek denek sabah ve gece futbol maçı yapmışlardır. Maçtan önce ve maçtan hemen sonra venöz kan örnekleri alınmıştır. Serum total oksidan ve antioksidan düzeyi ELISA yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. 
 
Bulgular: Total antioksidandüzeyiantrenmanlıvesedanterdeneklerdesabah (1.03±0.08 mmol/L’den 0.91±0.06 mmol/L’ye; 0.98±0.08 mmol/L’den 0.83±0.1 mmol/L’ye; sırasıyla) vegece (0.94±0.1 mmol/L’den 0.82±0.09 mmol/L’ye; 1.11±0.16 mmol/L’den 0.96±0.10 mmol/L’ye; sırasıyla)istatistikselolarakanlamlıorandaazalmıştır (p < 0.01). Total oksidandüzeyiantrenmanlıvesedanterdeneklerdesabah (14.96±4.3 µmol/L’den 18.01±8.6 µmol/L’ye; 13.65±2.7 µmol/L’den 18.33±2.9 µmol/L’ye; sırasıyla) vegece (13.62±3.2 µmol/L’den 19.33±6.3 µmol/L’ye; 14.83±4.2 µmol/L’den 25.79±10.4 µmol/L’ye; sırasıyla) istatistiksel olarak anlamlı oranda artmıştır (p < 0.01). 
 
Sonuç: Bu çalışma sonuçları akut egzersizin TAS düzeyini azaltırken TOS düzeyini artırdığını göstermektedir. Bunun sonucunda akut egzersiz sırasında oksidatif stresin arttığı ve egzersiz zamanının önemi açığa çıkmaktadır.
Cilt 27, Sayı 4 (2017)