pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Enerji ve Besin Öğesi Alımlarının Değerlendirilmesi
Ezgi Toptaş Bıyıklı, Ali Emrah Bıyıklı, Bülent Çelik

Amaç: Bu araştırma, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi birinci, ikinci ve üçüncü sınıf öğrencilerinin günlük enerji ve besin öğesi alımlarını değerlendirmek amacıyla yürütülmüştür.

Gereç ve Yöntem: Çalışma Aralık 2015- Ocak 2016 tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarında öğrenim gören 180 öğrenci (71 erkek ve 109 kız) üzerinde yürütülmüştür. Öğrencilerin besin tüketim kayıtları 24 saatlik geriye dönük hatırlatma yöntemiyle, demografik bilgileri ise anket yöntemiyle elde edilmiştir. Enerji ve besin öğesi tüketim durumları 2015 yılında revize edilen Türkiye'ye Özgü Beslenme Rehberi ile karşılaştırılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 15.0 istatistik paket programı kullanılmıştır.

Bulgular: Beden kütle indeksleri incelendiğinde erkek ve kızların çoğunun (sırasıyla %73.2, %78.9) normal değerlere sahip olduğu gözlenmiştir. Öğrencilerin büyük bir kısmı (%74.5) hergün veya bazen öğün atlarken, en çok atlanan öğün hem erkeklerde hem de kızlarda kahvaltı olarak bulunmuştur. Bu yaş grubu için önerilen değerlerle karşılaştırıldığında, öğrencilerin yarıdan fazlasının enerji, lif, C vitamini, E vitamini, folik asit, demir, kalsiyum ve magnezyumu yetersiz düzeyde tükettiği belirlenmiştir.

Sonuç: Öğrencilerin yeterli ve dengeli beslenme esaslarına uygun besin tercihleri yapabilmeleri için beslenme konusundaki bilinç düzeyleri artırılmalıdır.

Cilt 28, Sayı 1 (2018)