pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Akciğer hidatik kistinin tedavisinde video destekli torakoskopik cerrahi
İbrahim Akkoyun

Amaç: Akciğer hidatik kistinin tedavisinde ilk seçenek cerrahidir ve genellikle torakotomi şeklindedir. Fakat artık günümüzde birçok cerrahi hastalığın tedavisinde minimal invaziv cerrahi ilk seçenek olmaya başlamıştır. Akciğer hidatik kistinin tedavisinde de, video destekli torakoskopik cerrahi (VATS) güvenli, kolay ve hastanede yatışı kısaltan bir yöntem olarak öne çıkmaya başlamıştır. Olgu sunumu: Biz burada bilateral akciğer hidatik kisti nedeniyle VATS ile başarılı bir şekilde tedavi edilen çocuk hastamızı sunuyoruz.

 

Cilt 22, Sayı 2 (2012)