pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastalarda Oral Bulgular: 2 Olgu Sunumu
Gözde Serindere

Kronik böbrek yetmezliği (KBY) çeşitli nedenlere bağlı olarak böbrek fonksiyonlarının tam olarak yerine getirilemediği bir hastalıktır. Günümüzde böbrek hastalıklarının sıklığı oldukça artmış olup, bu hastalar dişhekimleri açısından önemli bir hasta grubunu oluşturmaktadır. Kullanılan ilaçlar, diyaliz tedavisi intraoral dokuları etkileyebilir. Bu olgu sunumunda amaç kronik böbrek yetmezliğinin intraoral dokular üzerindeki etkisini ve dişhekimleri açısından önemini vurgulamaktır.

Cilt 28, Sayı 1 (2018)