pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Pasif Sigara İçimine Maruz Kalan Pnömonili Çocuklarda Antioksidan Enzim Aktiviteleri, Kapiller Kan Oksijen Saturasyonu ve Laktik Asit Değerleri
Nilgün Okşak, Ali Ziya Karakılçık
Amaç: Sigara dumanında bulunan serbest radikaller, oksidatif hasarı artırarak antioksidan savunma mekanizmasını zayıflatabilir; karbonmonoksit eritrositlerde hemoglobine bağlanarak kanda oksijen saturasyonu (KOS) ve laktik asit (LA) değerlerini baskılayabilir. Bu çalışma, pasif sigara içimi (PS) ile pasif sigara içimine maruz kalan pnömonili (PSP) çocuklarda süperoksit dismütaz (SOD), glutatyon peroksidaz (GSPx) ve glutatyon redüktaz (GSRx) aktiviteleri ile KOS ve LA değerlerini araştırmak amacı ile yürütüldü.
 
Gereç ve Yöntem: Bu çalışma 4 grupta bulunan 120 çocuk ile yürütüldü. Birinci grup sağlıklı kontroller, ikincisi pasif sigara içimine maruz kalanlar, üçüncüsü pnömonili olanlar, dördüncü grup pasif sigara içimine maruz kalan pnömonili çocuklardan oluştu. Tüm gruplarda SOD, GSPx ve GSRx enzim aktiviteleri, kapiller kan oksijen satürasyonu ve laktik asit düzeyleri ölçüldü. 
 
Bulgular: Kapiller kan oksijen satürasyonu PS ve PSP ile önemli düzeyde (p<0.05, p<0.01) azalırken; LA değerleri yükseldi (p<0.05-p<0.05). Ayrıca PS ile SOD aktivitesi (p<0.01), P ve PSP ile GSPx aktivitesi (p<0.05, p<0.05), P ile GSRx aktivitesi (p<0.05) önemli düzeylerde azaldı. 
 
Sonuç: Pasif sigara içimine maruz kalınması ve pnömoniyle birlikte pasif sigara içimine maruz kalınması durumunda, kapiller kan oksijen saturasyonu azalırken, laktik asit değerlerinin arttığı; SOD, GSPx ve GSRx enzimlerinin etkilenerek antioksidan savunmanın azaldığı gözlemlendi.
Cilt 28, Sayı 1 (2018)