pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Sjögren Sendromu Tanısı İle Takip Edirlikten, Anti-Fosfolipid Antikor Pozitifliğinin Gelişimi İle Sistemik Lupus Eritromatozis Olarak Değerlendirilen Olgu
Sevcan Uğur, Ayça Ayşe Aytekin, Cahit Kaçar

Konnektif doku hastalıklarında klinik, otoantikor pozitifliğinden yıllar sonra yerleşebilir, zamanla yeni otoantikor pozitifliği gelişebilir. Bu nedenle hastaların takibinde konnektif doku hastalıklarının tüm semptom ve bulgularının tekrar gözden geçirilmesi ve gerekli görüldüğünde serolojinin tekrarlanması yararlı olabilir. Olgumuz 5 yıldır Sjögren Sendromu tanısı ile takip edilirken anti-fosfolipid antikor pozitifliği gelişmesi nedeniyle Sistemik Lupus Eritromatozis tanısı konulan 40 yaşında bir kadın hastadır.

Cilt 28, Sayı 1 (2018)