pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - MTHFR C677T mutasyonunun neden olduğu süperior mezenterik ven trombozu
İbrahim Atak, Müjgan Çalışkan, Fatih Başak, Ülker Bilgili, Gürhan Baş, Orhan Alimoğlu

Amaç: Akut süperior mezenterik ven trombozu, tüm mezenterik iskemik olayların yaklaşık % 5 -15’ini oluşturan nadir görülen bir intestinal iskemi nedenidir. Bu yazıda süperior mezenterik ven trombozu gelişen kalıtsal trombofilili 2 hastanın sunulması amaçlanmıştır. Olgu sunumu: Otuz bir ve 51 yaşında iki hastaya akut batın, mezenter iskemi nedeni ile laparotomi ve ince barsak rezeksiyonu yapıldı. Genetik incelemede her iki hastada homozigot MTHFR C677-T mutasyonu saptandı. Ameliyat sonrası dönem sorunsuz geçen hastalar 10. ve 12. günde taburcu edildi. Sonuç: Akut süperior mezenterik ven trombozu mortalitesi yüksek olan ciddi bir sağlık problemidir. Doğru tanı koyabilmek için hastalıktan şüphelenmek oldukça önemlidir. Nekroz varlığında acil eksplorasyon ve nekrotik dokuların rezeksiyonu gerekmektedir. Trombofilili hastalar tanınmalı ve uzun dönem antikoagülan kullanımı planı yapılmalıdır.

Cilt 22, Sayı 2 (2012)