pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Sıra Dışı Bir İzole Çekum Nekrozu Olgusu
Halil İbrahim Taşcı
İzole çekum nekrozu genel olarak daha çok ileri yaş hastalarda görülmekle beraber erken yaşlarda oldukça nadir bir durumdur ve kronik kalp hastalığı, sistemik enfeksiyonlar, fırsatçı mantar enfeksiyonları, hipovolemik şok,  romatoid ateş, kronik böbrek yetmezliği gibi sistemik hastalıklarla birliktelik gösterir. 
 
Daha önceden bilinen herhangi bir hastalığı ve geçirilmiş cerrahisi olmayan 36 yaşında kadın hasta 2 gündür olan sağ alt kadran ağrısı, bulantı-kusma ve iştahsızlık şikayetleri ile başvurdu. Hastada fizik muayene ve laboratuvar bulguları eşliğinde ön planda akut apandisit düşünülerek ameliyatı planlandı. Ameliyat esnasında izole çekum nekrozu ile karşılaşıldı, iskemik alana kısmi çekum rezeksiyonu ve primer onarım işlemi uygulandı.
 
Her ne kadar literatürde sunulan vakaların tamamına yakını ileri yaş ve ek problemi olan hastalar olsa da sunduğumuz vaka göstermiştir ki izole çekum nekrozu genç ve herhangi bir ek hastalığı olmayan kişilerde de sağ alt kadran ağrısının ayırıcı tanısında akla gelmelidir.
Cilt 28, Sayı 4 (2018)