pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Otizm ve Tourette Sendromu Birlikteliğinde Düşük Doz Aripiprazol Monoterapisinin Etkinliği: Olgu Sunumu
Necati Uzun

Otizm Spektrum Bozukluğu(OSB) çocukluk döneminde başlangıç gösteren, iletişimde büyük sorunlara yol açan ve bireyin işlevselliğini ve yaşam kalitesini belirgin şekilde etkileyen bir nörogelişimsel rahatsızlıktır. Tik bozuklukları, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu gibi birçok psikiyatrik hastalıkla komorbidite gösterebilmektedir. Atipik antipsikotikler OSB olgularında irritabilite ve eşlik eden psikiyatrik rahatsızlıkların tedavisinde sıklıkla kullanılmaktadır. Bu ilaçlardan aripiprazol son yıllarda etki profili nedeniyle oldukça popülerlik kazanmıştır. Psikiyatrik bozuklukların tedavisinde düşük doz aripiprazolün monoterapi olarak etkinliği dikkat çekicidir.  Bu olgu sunumunda ASD ve Tourette Sendromlu otistik çocuğun tedavisinde düşük doz aripiprazol monoterapisinin etkinliğini sunacağız.

Cilt 28, Sayı 1 (2018)