pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Atipik Yerleşimli Piyoderma Gangrenozum Olgusu
Harun Düğeroğlu, Havva Erdem, Nurten Turhan Haktanır, Sevda Önder, Yasemin Kaya

Piyodermagangrenozum(PG), nedeni tam olarak aydınlatılamamış, nötrofilikdermatozlar grubundan bir hastalıktır. Primer olarak anormal nötrofilkemotaksisininpatogenezde sorumlu olduğu düşünülmektedir. Lezyonlar ağrılı, deriden kabarık, hassas ve ülsere nodüller şeklindedir. PG, birçok hastalıkla birlikte görülebilir. Ancak, PG idiyopatik olarak da görülebilir.Burada atipik yerleşimli olarak sol lateralgluteal bölgede ortaya çıkan büyük, ülsere, etrafı endüre ve eritemli olan, lezyonun yara kenarından alınan biyopside piyodermagangrenosum olarak değerlendirilen vakamızı sunuyoruz.

Cilt 28, Sayı 3 (2018)