pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - ESKİŞEHİR İLİNDE BESİN İŞLERİYLE UĞRAŞAN ESNAFTA SALMONELLA TYPHİ TAŞIYICILIĞI
ALAETTİN ÜNSAL, GÜL DURMAZ, SELMA METİNTAŞ, NURİ KİRAZ

Amaç: Salmonella typhi infeksiyonları, hastaların ya da asemptomatik fekal taşıyıcıların dışkılarıyla kontamine olmuş su ve besinlerle bulaşmaktadır. Asemptomatik fekal taşıyıcılığın önlenmesi hastalığın kontrol altına alınmasındaki temel taşlardandır. Bu çalışmada hastalığın epidemiyolojisinde özel bir yeri olan besin işleriyle uğraşan bireyler arasında Salmonella typhi taşıyıcılığının belirlenmesi ve elde edilen sonuçların Halk Sağlığı Laboratuvar sonuçlarıyla karşılaştırılması amaçlandı. Yöntem: Eskişehir Sağlık Müdürlüğü kayıtlarına göre; besin işleriyle uğraşan esnaftan rasgele yöntemle 670'i seçilerek bu kişilerden dışkı ve kan örnekleri alındı. Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Laboratuvarında dışkı örneklerinde Salmonella typhi identifikasyonuna yönelik bakteriyolojik incelemeler yapıldı. Serum örneklerinde Vi Antikor titreleri araştırıldı. Bulgular: Dışkı örneklerinin 4'ünde (% 0.6) Salmonella typhi identifiye edildi. Serum örneklerinin incelenmesinde 8 bireyin (% 1.2) aktif infeksiyon geçirmekte olduğu, 13 kişinin (% 1.9) ise taşıyıcı olduğu belirlendi. Sonuç: Besin işleri ile uğraşan bireylerin Salmonella typhi infeksiyonu açısından önemleri göz önünde bulundurularak periyodik muayenelerinin düzenli bir şekilde yapılması ve mevcut Halk Sağlığı Laboratuvarında çalışma şartlarının yeni baştan gözden geçirilmesi gerektiği kanısına varıldı. 

Cilt 9, Sayı 3 (1999)