pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - El, Ayak ve Ağız Hastalığı: Olgu Sunumu
Ruhuşen Kutlu, Latife Uzun

El, ayak ve ağız hastalığı özellikle 5 yaş altı çocuklarda görülen oldukça bulaşıcı bir viral hastalıktır. Nadiren daha büyük çocuklarda ve yetişkinlerde de hastalık görülebilmektedir. Bu hastalar sıklıkla birinci basamak sağlık kurumlarına başvururlar. Deri ve zührevi hastalıklar uzmanları ve bazı ilgili dal uzmanları dışındaki hekimler tarafından çok iyi bilinmemektedir. Halkın bu hastalık ile ilgili bilgisi de yetersizdir. Bu hastalığa tanı koyup, takip ve tedavisini birinci basamak sağlık kuruluşlarında yönetebildiğimiz zaman aileleri gereksiz stresten, zaman kaybından, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarını da gereksiz muayenelerden kurtarırız. Birinci basamak sağlık kurumlarında tedavi edilebilecek bir hastalığın tanınması için iki olguyu sunmak istedik.

Cilt 28, Sayı 3 (2018)