pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Eşik Altı Yoğunluğundaki Egzersizin Genç Erkeklerde Vücut Yağ ve Karbonhidrat Yakım Miktarı ve Oranı Üzerine Olan Etkileri
Seda Uğraş, Oğuz Özçelik

Amaç: Bozulan substrat kullanım durumu obezite ve diyabet gibi metabolik hastalıklar ile yakından ilişkilidir. Egzersiz yoğunluğu substrat kullanımını belirleyen önemli faktörlerden birisidir. Bu çalışmada iş gücü yoğunluğunun düşük ve orta seviyelerine denk gelen maksimal iş kapasitesinin (Wmax) %45 seviyesindeki egzersizin yağ karbonhidrat kullanım oranı ve miktarları üzerine etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem ve Gereçler: Toplam 10 sağlıklı erkek denek bisiklet ergometre ile yoruluncaya kadar devam eden artan yüke karşı yapılan egzersiz testine katıldılar. Farklı günlerde, her bir denek Wmax kapasitesinin %45 seviyesine denk gelen iş gücünde 30 dk süre ile sabit yük egzersiz testine katıldılar. Egzersiz sırasında, deneklerin O2 alım (VO2) ve CO2 atım (VCO2) değerleri solunumdan solunuma metabolik gaz analizörü ile ölçüldü. Substrat kullanım durumu solunum katsayısı (RQ: ΔVCO2/ΔVO2) ile değerlendirildi. Yağ ve karbonhidrat yakım miktarları Frayn formülü ile belirlendi.

Bulgular: Maksimal iş kapasitesi ve O2 alım değerleri 219±8 W ve 3.00±0.11 L/dk bulundular. Wmax değerini %45’ine gelen iş gücü 99±4 W olarak bulundu. RQ değeri 0.90±0.001 olup karışık yağ ve karbonhidrat kullanımını göstermektedir. Egzersiz sırasında ortalama (±SE) yağ ve karbonhidrat yakım miktarları sırası ile 0.246±0.002 gr/dk ve 1.577±0.009 gr/dk bulundular.

Sonuç: Düşük ve orta egzersiz yoğunluğuna denk gelen Wmax değerinin %45’indeki (eşik-altı) egzersiz testleri klinik bilimlerince kabul edilen önemli bir yağ yakımına neden olmuştur. Bu nedenle, araştırmacılar veya klinisyenler yüksek yoğunluklu ve artmış metabolik stres oluşturmadan, düşük ve orta yoğunluktaki egzersiz uygulamaları ile yağ yakımını uyarabileceklerini göz önünde bulundurmaları gerekir.

 

Cilt 29, Sayı 2 (2019)