pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Tıp Fakültesi Derslerinin Verimliliği, İşleniş Şekli ve Öğrencilerin Devam Kontrolünün Değerlendirilmesi
İlhan Bahşi, Murat Çetkin, Piraye Kervancıoğlu, Mustafa Orhan, Hüseyin Ayan, Semih Sayın
Amaç: Öğrenci ve eğiticinin tercih ettiği ders ve ders aralarının ideal sürelerinin belirlenmesi, gün içindeki en uygun ders saatlerinin tespiti ve derse katılım hakkındaki düşüncelerinin incelenmesi verilen eğitim kalitesini arttırmada faydalı olacaktır.Ayrıca ders sırasında eğiticinin dikkat düzeyine etki eden unsurların incelenmesi de derslerin daha verimli işlenmesini sağlayacaktır. 
 
Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada, tıp fakültesi öğrenci ve eğiticilerin ders ve ders arası süresi, derslerin en verimli geçtiği zaman aralığı, derse devam zorunluluğu, eğiticinin ders anlatım yöntemi hakkındaki fikirlerinin belirlenmesi ve eğiticinin öğrencilerin dersteki tutumları ile ilgili görüşlerinin tespiti amaçlanmıştır. Tanımlayıcı tipte olan bu araştırma 44 öğretim üyesi ve 480 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Veriler, katılımcıların tanımlayıcı özelliklerini sorgulayan açık uçlu sorular ile teorik derslerin verimliliği, işlenişi ve teorik derslere katılım konusu hakkında öğrencilerin düşüncelerini irdeleyen Likert ölçeği ile hazırlanmış 29 soruluk anket formu ile elde edilmiştir.
 
Bulgular: Öğrenciler ve eğiticilerin teorik-pratik ders sürelerinin yeterli olduğunu ve sabah saatlerinde teorik derslerin daha verimli geçtiğini düşünmektedirler. Kahvaltı yapılan günlerde öğrencilerin derslere daha iyi odaklandıkları görülmektedir. Eğitici ve öğrenciler, parmak izi yöntemiyle yapılan devam kontrol uygulamasının derslere olan ilgi ve ders başarısı üzerinde olumlu bir etkisinin olmadığını düşünmektedirler. Öğrenciler, slayt sayısının fazla olduğu derslerde konuya odaklanmakta zorluk çekerken eğiticilerin bu durumun öğrencilerin konuya olan ilgilerini etkilemediğini düşünmektedirler. 
 
Sonuç: Bu verilerin ders programlarının etkin şekilde hazırlanmasında, öğrencilerin kahvaltı alışkanlıklarının iyileştirilmesinde ve öğretim metodolojilerinin geliştirilmesinde katkı sağlayacağını düşünmekteyiz.
Cilt 28, Sayı 3 (2018)