pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - HİPERBİLİRUBİNEMİLİ YENİDOĞANLARDA FOTOTERAPİNİN SERBEST RADİKALLER ÜZERİNE ETKİSİ
HASAN KOÇ, MEHMET AKÖZ, MEHMET GÜRBİLEK, MEHMET AK, MAHMUT AY, AHMET GÜREL, ÜMRAN ÇALIŞKAN

Amaç: İndirekt hiperbilirubinemili yenidoğanlarda fototerapinin serbest radikallere etkisinin araştırılması amaçlandı. Yöntem: Total bilirubinleri 15 mg/dl'nin üzerinde olan ve ortalama 44 saat fototerapi uygulanan 25 bebekte (fototerapi grubu) fototerapi öncesi ve sonrası bilirubin, hematokrit ve reaktif oksijen metabolitleri (ROM) düzeyi ölçüldü. Fototerapi uygulanmayan ve total bilirubin seviyeleri 10-15 mg/dl olan 25 bebek de (kontrol grubu) takibe alındı. Bulgular: Bebeklerin gebelik yaşları, ağırlıkları ve numune alındığı zamanki yaşam süreleri bakımından iki grup arasında önemli fark yoktu. Total bilirubin, direkt bilirubin, hematokrit ve ROM değerleri sırasıyla; fototerapi grubunda fototerapi öncesi 16.6± 1.2 mg/dl, 0.5± 0.1 mg/dl, % 56.8± 4.8, 322± 81 car unit. Fototerapi sonrası 8.1± 1.5 mg/dl, 0.4± 0.2 mg/dl, % 53.9± 5.4, 240± 64 car unit, kontrol grubunda ise 1. numunede 11.6± 2.6 mg/dl, 0.4± 0.1 mg/dl, % 55.0± 4.8, 307± 92 car unit, 2. numunede 11.8± 1.9 mg/dl, 0.4± 0.1 mg/dl, % 51.5± 4.8, 314± 80 car unit idi. Bilirubin değerleri yüksek olan ve fototerapi uygulanan grubun bilirubin ve ROM değerleri fototerapi sonrasında fototerapi öncesine göre anlamlı olarak düşüktü. Kontrol grubunda ise ilk ve ikinci ölçümler arasında fark yoktu. Sonuç: Fototerapi ile bilirubin değerleri düşerken ROM değerlerinde azalma olmaktadır. 

Cilt 9, Sayı 3 (1999)