pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Artan Yüke Karşı Yapılan Egzersiz Testi Sırasında Kardiyopulmoner ve Metabolik Cevapların Aerobik ve Anaerobik Egzersiz Bölgelerinde Karşılaştırılmalı Olarak Belirlenmesi
Nida Aslan Karakelle, Oğuz Özçelik
Amaç: Bu çalışmanın amacı; artan yüke karşı yapılan egzersiz testi sırasında aerobik ve anaerobik egzersiz bölgelerindeki solunum, kalp ve metabolik parametrelerin karşılaştırılmalı olarak araştırılmasıdır.
 
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya toplam 24 sağlıklı erkek (yaş: 19.7 ± 1.87 yıl) denek katıldı. Denekler iş gücü 15 W/dk olarak artırılan egzersiz testini yoruluncaya kadar devam ettiler. Metabolik asidin artmaya başladığı noktayı tanımlayan anaerobik eşik, aerobik V-slope metodu ile hesaplandı ve anaerobik egzersiz bölgelerinin ayırımında kullanıldı. Deneklerin egzersiz testleri sırasında akciğer gaz değişim ve metabolik parametreleri gaz ölçüm cihazı kullanılarak solunumdan solunuma hesaplandı. 
 
Bulgular: Maksimal egzersizde ve AE’de ki iş gücü ile O2 alım değerleri 233±30 W ve 156±25 W ile 2.96±0.28 L/dk ve 2.02±0.20 L/dk olarak bulundu. Aerobik ve anaerobik bölgelerdeki ortalama O2 alım değerleri sırasıyla 1.291±0.18 L/dk ve 0.924±0.16 L/dk olarak bulundu (p< 0.001). Buna karşılık CO2 atım değerleri ise AE egzersiz bölgesinde 1.301±0.16 L/dk ve anaerobik egzersiz bölgesinde 1.631±0.31 L/dk olarak bulundu (p< 0.001). Aerobik egzersiz bölgesinde 1 W iş gücü için 270.8±37 ml solunum gerekirken anaerobik egzersiz bölgesinde ise 685.4±180 ml gerekmektedir (p< 0.001). Kalp atım hızı, aerobik egzersiz bölgesinde 1 W iş gücü için 2.61±0.6 atım/W gerekirken anaerobik egzersiz bölgesinde ise 2.24±0.5 atım/W gerekmektedir (p< 0.03).
 
Sonuç: Egzersiz sırasında metabolizmadaki aerobikten anaerobiğe değişim ile aerobik ve anaerobik O2 alım, CO2 atılım, solunum ve kalp atım cevapları arasında anlamlı farklılık gözlendi. Aerobik ve anaerobik egzersiz bölgelerindeki kardiopulmoner ve metabolik cevapların değerlendirilmesi aerobik fitnes seviyesi ile ilgili önemli bilgiler sağlamaktadır.
Cilt 28, Sayı 4 (2018)