pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - ALKOL BAĞIMLILIĞINDA RUHSAL BELİRTİLER
METİN TURAN, RÜSTEM AŞKIN

Amaç: Bu çalışmada alkol bağımlılığına epidemiyolojik ve ruhsal belirtiler açısından genel bir bakış amaçlandı. Yöntem: Çalışma Konya-Seydişehir Alüminyum İşletme Müdürlüğü bünyesinde çalışan ve rastgele örneklemle seçilen 1670 denek üzerinde gerçekleştirildi. Veri toplamak için kişisel bilgi formu, Michigan Alkol Tarama Testi (MATT), Belirti Tarama Listesi (SCL-90-R) kullanıldı. Bulgular: Çalışmada deneklerin % 26.1'inin (436 kişi) alkol kullandığı, MATT puanlarına göre % 5.5'inin (91 kişi) alkol bağımlısı, % 8.4'ünün (139 kişi) alkol kötüye kullanıcısı, % 12.3'ünün (206 kişi) sorunsuz içici olduğu saptandı. Depresyon, anksiyete, fobik anksiyete, öfke, paranoid düşünce, psikotik ve kişiler arası duyarlılık belirtilerinin alkol bağımlılarında diğer içicilerden ve alkol kullanmayanlardan daha fazla olduğu bulundu. Sonuç: Bulgularımız alkol bağımlılığının ruhsal bir problem olduğunu pekiştirmektedir. 

Cilt 9, Sayı 3 (1999)