pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Sitomegalovirüs Pnömonisi Saptanan Bir AIDS Olgusu
Şua Sümer, Onur Ural, Nazlım Aktuğ Demir, Fatma Çölkesen

Sitomegalovirüs (CMV), Kazanılmış İmmün Yetmezlik Virüsü Sendromu (AIDS) gibi hastalıkların bulunduğu immünsupresif kişilerde en yaygın viral fırsatçı enfeksiyon nedeni olarak bildirilmektedir. AIDS’li hastalarda görülen CMV pnömonisi gibi fırsatçı pnömoniler morbidite ve mortalitenin başlıca nedenidir. Bu yazıda öksürük ve balgam gibi pnömoni bulguları ile başvuran HIV/AIDS tanısı konulan ve beraberinde CMV pnömonisi tespit edilen bir olgu sunulmuştur.

Cilt 29, Sayı 3 (2019)