pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - AKUT SUBMAKSİMAL EGZERSİZİN İMMÜN SİSTEME ETKİLERİ
FAİK ÖZDENGÜL, HÜSEYİN UYSAL, HAKKI GÖKBEL, İLHAMİ ÇELİK, MUSTAFA ALTINDİŞ

Amaç: Bu çalışma akut submaksimal egzersizin immün sistem üzerine etkilerini araştırmak için yapıldı. Yöntem: Yaşları 25-30 yıl arasında değişen 19 sağlıklı, sedanter erkek çalışmaya dahil edildi. Deneklere maksimum oksijen volümlerinin % 60'ına denk gelen kalp hızında 60 dakika bisiklet ergometresi ile egzersiz yaptırıldı. Egzersiz öncesinde ve hemen bitiminde alınan kan örneklerinde CD4+ ve CD8+ hücre sayısı ve serum immünglobulinleri çalışıldı. Bulgular: Egzersizle lenfosit, lökosit ve granülosit değerlerinde artma, CD4+ hücrelerde azalma bulundu. IgG, IgM, IgA ve CD8+ hücre değerlerinde kayda değer bir değişiklik bulunmadı. Sonuç: VO2max'ın % 60'ında yapılan 60 dakikalık bir egzersizin immün sistemi deprese edebileceği kanaatine varıldı. 

Cilt 9, Sayı 3 (1999)