pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - BİR ANTİOKSİDAN OLARAK VİTAMİN E
YILMAZ DÜNDAR, RECEP ASLAN

Amaç: Vitamin E'nin antioksidan rolü ve önemi yeni literatürler ışığında ele alınmıştır. Ana bulgular: Evans ve Bishop 1922 yılında ratların diyetine ekşimiş yağ katılarak beslenmeleri sonucu ortaya çıkan fötal reabsorbsiyonu sebzelerdeki bir maddenin önlediğini farketmiş ve bu maddeye tokoferol adını vermişlerdir. Vitamin E uzun süre bir antisterilite vitamini olarak algılanmıştır. Bugün artık vitamin E'nin radikal giderme, zincir kırma, baskılama, onarma, endojen antioksidan savunma kapasitesini artırma ve intraselüler enzim kinaz kayıplarını önleme mekanizmalarının tümünü kullanabilen güçlü bir antioksidan olduğu kabul edilmektedir. Sonuç: Doğum öncesi, çocukluk, ergenlik, yaşlılık gibi tüm yaşam evreleri; fiziksel, mental aktivite, fertilite, menapoz, süt yapımı, verimlilik, direnç gibi fizyolojik etkiler ve çeşitli patolojiler vitamin E ile güçlü bir ilişki içindedir. Vitamin E'nin antioksidan etkinlik süresini ve kapasitesini artırıcı ya da azaltıcı faktörler üzerinde yapılacak yeni çalışmaların yararlı olacağını düşünmekteyiz. 

Cilt 9, Sayı 3 (1999)