pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Madde Kullanım Bozukluğu Olan Gençlerin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalık Bilgi Düzeyleri
Duygu Akçay, Bülent Devrim Akçay
Amaç: Bu araştırmada, madde kullanım bozukluğu olan gençlerin cinsel yolla bulaşan hastalık bilgi düzeylerini değerlendirmek amaçlanmıştır.
 
Gereç ve Yöntem: Bu tanımlayıcı araştırma, Konya Asker Hastanesi Psikiyatri Polikliniğinde 07 Nisan–05 Kasım 2015 tarihleri arasında yapılmıştır. Bu Araştırmaya, gönüllü olarak katılmayı kabul eden ve Madde Kullanım Bozukluğu tanısı almış olanlar alınmıştır. 152 katılımcıya, araştırmacılar tarafından hazırlanan anket uygulanmıştır. 
 
Bulgular: Gençlerin yaş ortalamasının 21.18±1.25 olduğu saptanmıştır.  Araştırma grubunun %64.5’i CYBH’lardan AİDS’i, %27’si CYBH’ların belirtilerini ve %36.8’i CYBH’lardan korunmak için yapılması gerekenleri bilmiştir. Katılımcıların %61.8’inin cinsel ilişkide kondom kullanmadığı saptanmıştır. Gençlerin CYBH bilgi puan ortalaması 3.72±2.17 olarak hesaplanmıştır.
 
Sonuç: Konu ile ilgili eğitim ve müdahale çalışmaları yapılmalıdır. İleri dönemde planlanacak çalışmalarda, madde kullanan bireyler riskli grup olarak değerlendirilmelidir.

 

Cilt 29, Sayı 1 (2019)