pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - TİK BOZUKLUKLARI
METİN TURAN, ALİ SAVAŞ ÇİLLİ

Amaç: Bu çalışmada tik bozuklukları hakkındaki son bilgileri birarada sunmak amaçlandı. Ana bulgular: Tik bozuklukları uzun yıllar boyunca önemi kavranmamış bir klinik tablodur ve günümüzde etyolojisi, patogenezi ve tedavi açısından belirgin gelişmeler mevcuttur. Sonuç: Etyolojik açıdan nörobiyolojik substrat arama çalışmaları ve yeni tedaviler tik bozuklukları hakkında önemli ipuçları vermektedir. 

Cilt 9, Sayı 3 (1999)