pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Ultra Yüksek Çözünürlükte Temporal Kemik BT Görüntüleme İçin Yeni Bir Teknik: Çift FOV Plan İnceleme
Arzu Turan, Fatma Beyazal Çeliker, Gökçe Kaan Ataç, Metin Çeliker, Mehmet Beyazal
Amaç: Kemikcik zincirlerinin eklem yüzeyleri ve ilişkileri ile semisirküler kanal dehisensi gibi patolojileri daha iyi değerlendirmek, kohlear implant adayı pediatrik hastalarda konjenital anomali ve varyasyonların detaylandırması için temporal BT’de yüksek rezolüsyonlu görüntülerin elde edilmesi çok önemlidir. Rutin uygulamadaki tek FOV axial plan incelemeye karşın, yeni bir teknik olarak çift FOV plan inceleme uygulamasının anatomik detay ve rezolüsyona etkisini değerlendirmeyi amaçladık. 
 
Gereç ve Yöntem: Çalışmada retrospektif olarak 103 olgunun, tek ve çift FOV planla yapılmış temporal kemik BT incelemeyi, anatomik detay ve rezolüsyon açısından karşılaştırılıp, total radyasyon dozları hesaplandı. İstatiksel analiz yapıldı.
 
Sonuç: Çift FOV plan temporal kemik BT inceleme, tek FOV incelemeden daha yüksek ekspojur kullanarak anatomik detay ve rezolüsyon açısından ultra yüksek çözünürlükte temporal  görüntüleme sağlamaktadır.
Cilt 28, Sayı 4 (2018)