pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - KEBERENİN (CAPPARİS OVATA DESF.) FARELERDE KARACİĞER ENZİMLERİ İLE BAZI KAN PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ
CAHİT BAĞCI, SOLMAZ ŞİMŞEK, ECİR ALİ ÇAKMAK, BEKİR SAMİ UYANIK, MUSTAFA SOLAK, M. RAMAZAN YİĞİTOĞLU, ESRA OZANSOY

Amaç: Bu çalışmada Akdeniz ve Ege bölgesinde yaygın olarak yetişen, çiçek tomurcukları ile meyveleri halk arasında ağrı kesici, kuvvet verici, idrar söktürücü, yara iyileştirici olarak bilinen Capparidaceae familyasından kebere (Capparis ovata Desf.) adlı bitkinin farelerde karaciğer enzimleri ile bazı kan parametreleri üzerine etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Kebere meyvelerinden hazırlanan % 1'lik infüzyon deney grubuna oral yoldan verilirken kontrol grubuna musluk suyu verilmiştir. 30 günlük uygulama sonunda heparinli tüplere alınan kan örneklerinde karaciğer enzimleri, eritrosit, lökosit, trombosit sayıları, hemoglobin ve hematokrit düzeyleri çalışılmıştır. Bulgular: 30 gün % 1'lik infüzyon kullanımının karaciğer ile kan üzerine olumsuz etkisinin bulunmadığı belirlenmiştir. Sonuç: Keberenin % 1'lik infüzyonunun zararlı etkisi bulunmamaktadır

Cilt 9, Sayı 4 (1999)