pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - PERİKARDİYAL EFFÜZYONLARDA SUBKSİFOİD PERİKARDİYAL PENCERE OPERASYONU
KADİR DURGUT, NİYAZİ GÖRMÜŞ, UFUK ÖZERGİN, MEHMET ÖZÜLKÜ

Amaç: Bu çalışmanın amacı, perikardiyal effüzyonların tedavisinde subksifoid pencere operasyonunun etkinliğinin ve komplikasyon durumunun ortaya konmasıdır. Yöntem: 1985-1999 tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniğinde perikardiyal effüzyon tanısı alan 55 hastaya subksifoid perikardiyal pencere operasyonu uygulandı. Kardiyak konstriksiyon saptanmadığından hiçbir hastada perikardiektomi uygulanmadı. Bulgular: Perikardiyal effüzyon 1 hastada malign, diğer hastalarda benign nedenli idi. Mortalite olmadı. Sonuç: Bu metod ile genel durumları kötü olan hastalara zarar vermeksizin perikardiyal kavite kolaylıkla değerlendirilebilmektedir. Kesin teşhis ve tedavi yanında uygulama kolaylığı nedeni ile bu yöntem tavsiye edildi. 

Cilt 9, Sayı 4 (1999)