pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - İMMUNOSUPRESE BALB/C FARELERDE DENEYSEL TÜBERKÜLOZ PERİTONİT MODELİ
GÖNÜL ASLAN, MUSTAFA ULUKANLIGİL, İLYAS ÖZARDALI

Amaç: Kontrolsüz diabet, lenfoma, postgastrektomi, silikozis gibi durumlarda, immunosupresif ve steroid tedavilerinde ve kanserli hastalard tüberküloz oluşma riski artmaktadır. Bu çalışmada immunosupresyon uygulanan ve uygulanmayan farelerde tüberküloz peritonit oluşum sürelerini ve histopatolojik olarak organ tutulumlarını karşılaştırmayı amaçladık. Yöntem: Çalışmamızda 12 immunosupresyon yapılan ve 12 sağlıklı, toplam 24 BALB/c fare kullanılmıştır. İmmunosupresyon yapılan ve yapılmayan sağlıklı fareler 10x5 CFU/ml Mycobacterium tuberculosis içeren solusyondan 0.1 ml intraperitoneal yolla enfekte edilmiştir. Bulgular: İmmunosupresif grupta ileri derece asit, tüm organlarda solukluk, hepatosplenomegali ve ince barsak anslarında ileri derecede genişleme tespit edilmiştir. İmmunsupresyon yapılmayan grupta az miktarda asit, organlarda solukluk ve barsak anslarında minimal düzeyde genişleme gözlenmiştir. Sonuç: İmmunosupresif grupta alınan örneklerin histopatolojik incelemesinde peritoneal yağlı doku ve akciğerlerde epiteloid histiositler tarafından oluşturulmuş granülom yapıları görülmesi, ancak sağlıklı grupta granülom yapılarına rastlanmaması iki grup arasındaki anlamlı farkı ifade etmektedir. 

Cilt 9, Sayı 4 (1999)