pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - FARKLI TESPİT SOLUSYONLARIYLA PERFÜZYON VE İMMERSİYON TESPİT YÖNTEMLERİNİN DEĞİŞİK DOKULARDA IŞIK MİKROSKOBİK DÜZEYDE KARŞILAŞTIRILMASI
SİBEL KÖKTÜRK, SÜREYYA CEYLAN, MELDA YARDIMOĞLU, HAKKI DALÇIK, SÜHEYLA GONCA

Amaç: Bu çalışmanın amacı değişik tespit solusyonlarıyla perfüzyon ve immersiyon tespit yöntemlerini kullanarak farklı dokularda oluşan histolojik farklılıkları değerlendirmektir. Yöntem: Wistar cinsi dişi sıçanlar perfüzyon ve immersiyon tespit yöntemleri kullanılarak tespit edildi. Sıçanların beyin, karaciğer, böbrek ve ovaryum gibi çeşitli organlarından doku örnekleri alındı. Tespit sırasında 0.1 M fosfat tamponlu % 10 formalin, 0.1 M kakodilat tamponlu % 4 paraformaldehit ve 0.1 M kakodilat tamponlu % 2.5 gluteraldehit (CaCl2 ve MgCl2'lü) olmak üzere değişik tespit solusyonları kullanıldı. Perfüzyon ve immersiyon tespit yöntemlerinin avantajları ve dezavantajları değerlendirildi. Doku kesitleri tespit artefaktları, tespit gradienti ve doku komponentlerinde oluşan değişiklikler bakımından incelendi. Bulgular: Mikroskobik incelemeler sonucunda perfüzyonun doku morfolojisini daha iyi koruduğu görüldü. Tespit solusyonlarıyla yaptığımız karşılaştırmada da 0.1 M kakodilat tamponlu % 4 paraformaldehit perfüzyonuyla iyi sonuçlar elde edildi. Sonuç: Perfüzyon yöntemiyle tespit solusyonu hücrelere vasküler sistem aracılığıyla hızlı bir şekilde ulaştığından dokuda istenmeyen tespit artefaktları ortadan kaldırıldı. 

Cilt 9, Sayı 4 (1999)