pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - İleri Yaş Monoartritle Başvuran Psödogut Olgusu
Muhammet Limon, Semral Gülcemal, Sema Yılmaz

Kalsiyum pirofosfat dihidrat depolanma hastalığı (KPPD) olarak bilinen psödogut eklem aralığında kristal birikimi ile seyreden romatolojikbir hastalıktır. KPPD kristal depolanma hastalığı sıklıkla ileri yaşta aralıklı artrite neden olan bir hastalıktır. KPPD en sık olarak diz, el bileği, omuz ve kalça eklemlerini tutar. Hiperparatiroidizm, hemokromatozis, hipomagnezemi, hipofosfatemi KPPD ile ilişkilidir. İleri yaşta monoartritle başvuran hastalarda KPPD ayırıcı tanıda düşünülmelidir. Bu çalışmada KPPD ve paratiroid adenomu saptanan olgu sunulmaktadır.

Cilt 29, Sayı 2 (2019)