pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Yorgunluğa Kadar Yaptırılan Gündüz Egzersizinin Element Metabolizması Üzerine Etkisi
Ubeyde Gülnar, Sadettin Ünsal
Amaç: Bu çalışmanın amacı, yorgunluğa kadar yaptırılan gündüz egzersizinin serumdaki element dağılımını nasıl etkilediğini araştırmaktır.
 
Gereç ve Yöntem: Araştırma, aktif olarak spor yapmayan yaş ortalamaları 23,00 ± 0,25 yıl,  boy ortalamaları 177,79 ± 2,25 cm, vücut ağırlığı ortalamaları ise 70,10 ± 1,63 kg olan 10 adet sağlıklı erkek sedanter üzerinde gerçekleştirildi. Deneklerden sabah saat 10.00’da yorgunluk egzersizine tabi tutulmadan önce ön kol venalarından 2,5 ml kan örnekleri alındı. Daha sonra deneklerin tamamında Bruce protokolü uygulanarak yorgunluk oluşturuldu. Egzersizlerin bitiminden hemen sonra deneklerden aynı şekilde ikinci kan örnekleri alındı. Alınan kan örneklerinde serum fosfor, sodyum, potasyum, kükürt (mmol/L); kobalt, bor, kadmiyum, krom,  nikel, mangan, molibden, bakır, demir, çinko, ve kalsiyum tayinleri (mg/L) atomik emisyon cihazında (ICP-AES)  ölçüldü.
 
Bulgular: Çalışmada yorgunluğa kadar yapılan gündüz egzersizi serum potasyum, sodyum, fosfor, kükürt, magnezyum, kalsiyum, demir, çinko, mangan ve nikel element düzeyleriniönemli şekilde etkilemedi (P>0,05).
 
Sonuç: Çalışmanın sonuçları gündüz yorgunluğa kadar yaptırılan egzersizin element metabolizmasında anlamlı değişikliklere yol açmadığını göstermektedir. 
Cilt 28, Sayı 3 (2018)