pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Transüretral Mesane Tümörü Rezeksiyonu Sonrası Bacillus Calmette-Guérin (Bcg) İmmünoterapisine Bağlı Nadir Bir Komplikasyon: Akut Solunum Yetmezliği ve Sepsis
Faruk Çiçekci, Mustafa Büyükcavlak, Yeşim Şerife Bayraktar, Jale Bengi Çelik
Yüzeyel mesane kanserinde intravezikal BCG tedavisi güvenli ve etkili olarak kabul edilir. Sistemik komplikasyonlar nadir de olsa fark edilmediğinde yaşamı tehdit edici olabilir. Bu olgu sunumunda, intravezikal BCG tedavisinden sonra sistemik enfeksiyonun erken ve etkili tedavisinin önemini vurgulamak istedik.
 
Olgu: 52 yaşında yüzeyel mesane kanseri teşhisi konulan ve 4 kez Trans Uretral Rezeksiyon-Mesane Tümörü(TUR-MT) operasyonu uygulanan erkek hastaya BCG tedavisi planlanmış. BCG'nin üçüncü kür tedavisinden 2 hafta sonra, hasta yüksek ateş, kırıklık, solunum sıkıntısı nedeniyle yoğun bakım ünitesine yatırıldı. Hastayahemen anti-tüberküloz tedavisi başlandı. Yoğun bakım ünitesinde genel durumu bozulan hasta mekanik ventilatöre bağlandı. Hastada pozitif inotropik tedaviye cevap vermeyen hipotansiyon ile birlikte akut böbrek yetmezliği gelişti ve hemodiyaliz tedavisi başlandı. Ancak 23. günde, kardiyak arrest geçiren hasta tüm müdahalelerecevap vermedi ve eksitus oldu.
 
Sonuç: BCG tedavisinin sistemik yan etkileri nadirdir, ancak hızlı ve etkin bir şekilde tedavi edilmezse yaşamı tehdit eder. Bu nedenle, BCG tedavisinden sonra ateş, taşikardi gibi sistemik bulgular görüldüğünde, anti-tüberküloz tedavisi hızla başlatılmalıdır. Kortikosteroidlerin tedaviye eklenmesi yapılan çalışmalarda önerilmektedir.
Cilt 28, Sayı 4 (2018)