pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - TORASİK AORT CERRAHİSİNDE SPİNAL KORD HASARI
UFUK ÖZERGİN, KADİR DURGUT, NİYAZİ GÖRMÜŞ, MEHMET ÖZÜLKÜ

Amaç: Torasik aorta cerrahisinde görülen spinal kord hasarının azaltılmasına ve önlenmesine yönelik bilgileri aktarmak. Bulgular: Nörolojik hasarın önlenmesine ilişkin tüm çabalara rağmen torasik aort cerrahisinde görülen spinal kord hasarı ve buna bağlı paraplejiler hala yüksek orandadır. Sonuç: Bu çalışmada spinal kord iskemisine bağlı alt ekstremite nörolojik defisitleri ve buna karşı alınabilecek önlemler tartışılmıştır. 

Cilt 9, Sayı 4 (1999)