pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Fruktozdan Zengin Beslenen Sıçanlarda İstemli Fiziksel Aktivitenin Metabolik ve Kardiyak İşlevlere Etkisi
Pınar Tayfur, Orkide Palabıyık, Nurşen Uzun, Necdet Süt, Selma Arzu Vardar
Amaç: Fruktozdan zengin beslenme metabolik değişiklikler ve kardiyak hastalık riskini artırıcı etkiler oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı fruktozdan zengin beslenen sıçanlarda istemli fiziksel aktivitenin metabolik ve kardiyak işlevlerdeki etkilerini araştırmaktır.
 
Gereç ve Yöntem: Erkek Wistar albino sıçanlar kontrol (K) grubu (n=7), on hafta boyunca fruktozlu içme suyuyla beslenen fruktoz (F) grubu (n=7) ve fruktozlu içme suyuyla beslenerek istemli fiziksel aktivite yapan fruktoz-aktivite (FA) grubu (n=7) olarak ayrıldı. Beslenme sürecinde grupların günlük sıvı alımları ve haftalık vücut ağırlıkları ölçüldü. Beslenme periyodu sonrasında kanda glukoz, trigliserit, total kolesterol, HDL, LDL düzeyleri enzimatik yöntemle, insülin, TNF-α ve IL-6 düzeyleri ELİSA metodu ile belirlendi. Kalpler Langendorff düzeneğine yerleştirilerek sol ventrikül gelişim basıncı, maksimum ve minimum sol ventrikül basınç değişim oranları (dp/dt maks ve dp/dt min)kaydedildi. Kalp, akciğer ve karaciğer ağırlıkları belirlendi. 
 
Bulgular: Kilo alımı FA grupta (95,1±14,3 gr), F grubu (109,0±6,6 gr) ve K grubundan (113,4±10,9 gr) daha az düzeydeydi (p=0,04 ve p=0,03). Karaciğer ağırlığı F grubunda (11,8±1,0 gr), K (9,7±1,3 gr) ve FA (10,2±0,7 gr) gruplarından yüksek bulundu (p=0,01 ve p=0,01). Serum glukoz, insülin, trigliserit, total kolesterol, HDL, LDL, TNF-α ve IL-6 düzeylerinde gruplar arasında farklılık bulunmadı. Kardiyak işlev açısından,dp/dt maks düzeyinin FA grupta (2351,6±442,2), F grubu (1320,7±542,2) ve K grubundan(1756,5±468,7) yüksek olduğubelirlendi (p=0,01 ve p=0,05). 
 
Sonuç: Bu çalışma bulguları on hafta boyunca içme suyuna %10 oranında fruktoz eklenerek beslenen sıçanlarda istemli fiziksel aktivitenin kilo alımını azaltıcı ve kardiyak kontraktiliteyi artırıcı rol oynayabileceğini göstermektedir.
Cilt 29, Sayı 2 (2019)