pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - GLUTATYON S-TRANSFERAZ (GST) İZOENZİMLERİNİN ÇEŞİTLİ KANSER VAKALARINDA ARAŞTIRILMASI
MEHMET AKÖZ, HÜSAMETTİN VATANSEV, MEHMET GÜRBİLEK, İDRİS AKKUŞ, CELALETTİN VATANSEV, BÜNYAMİN KAPTANOĞLU

Amaç: Bu çalışmada glutatyon S-transferaz (GST) izoenzimlerinden GST-a, GST-p, GST-m'nin kanser hastaları ve sağlıklı kontrollerde araştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: 29-90 (57±13) yaşları arasında 66 (22 kadın, 44 erkek) kanserli hasta ile yaşları 23-59 (36±11) arasında 32 (16 kadın,16 erkek) sağlıklı kişide GST-a, GST-p ve kanserli hastalarda GST-m düzeyleri araştırıldı. Bulgular: Kanser vakalarında sırasıyla GST-a ve GST-p değerleri gastrointestinal sistem (GİS) kanserlerinde 5.60±3.74 ng/ml ve 37.24±10.74 ng/ml, karaciğer kanserinde 6.20±2.56 ng/ml ve 35.33±9.57 ng/ml, mide kanserinde 5.73±4.91 ng/ml ve 39.77±13.18 ng/ml, diğer kanserlerde 4.62±3.46 ng/ml ve 22.99±13.46 ng/ml, kontrol grubunda ise 4.77±3.24 ng/ml ve 23.47±9.97 ng/ml olarak bulundu. GST-m düzeyleri ise kanserli hasta grubunda % 59.52 oranında negatif olarak belirlendi. Tüm hasta grupları ile kontrol grubuna ait GST-a değerleri arasında istatistiksel olarak önemli bir fark bulunmazken, GST-p düzeyleri arasında önemli fark olduğu görüldü. Sonuç: GST-p nin özellikle gastrointestinal sistem, mide ve karaciğer kanserlerinin teşhisinde önemli bir belirleyici olabileceği, GST-m yokluğunun ise kanser açısından risk faktörü oluşturabileceği kanaatine varıldı. 

Cilt 10, Sayı 1 (2000)