pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - US VE BT REHBERLİĞİNDE TEK VE ÇİFT GİRİŞLİ BİYOPSİLERİN TANIYA KATKISI
SAİM AÇIKGÖZOĞLU, ALAADDİN DİLSİZ, ADNAN TEKİN

Amaç: Cerrahi biyopsiye alternatif olarak daha noninvaziv olan perkütan biyopsinin rutinde güvenilir bir yöntem olarak kullanılmasının değerlendirilmesi amaçlandı. Yöntem: Çalışma kapsamında 46 hastada 48 lezyona US veya BT rehberliğinde biyopsi yapıldı. 32 olguda US, 16 olguda BT rehberliği kullanıldı. Lezyonların 20'si karaciğerde,12'si retroperitoneal alanda, 9'u böbrekte, 6'sı akciğerde, 1'i de dalaktaydı. Bulgular: Tek girişli biyopsilerde patolojik inceleme % 84.3, iki girişli biyopsilerde ise % 93.7 ve ortalama % 87.5 başarılı sonuç verdi. Hepsi tek girişli olgularda olmak üzere toplam 3 olguda (% 6.3) komplikasyon görüldü. Sonuç: Perkütan biyopsilerde gerekli görülen durumlarda biyopsinin iki defa yapılmasının patolojik tanıya olumlu katkısı olmaktadır. 

Cilt 10, Sayı 1 (2000)