pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - EGZERSİZİN ÜRİNER KALSİYUM VE FOSFOR ATILIMINA ETKİSİ
GÜNFER TURGUT, OSMAN GENÇ, BÜNYAMİN KAPTANOĞLU, GÜLEN VURAL

Amaç: Bu çalışma akut egzersizin üriner kalsiyum ve fosfor atılımı üzerine etkili olup olmadığını araştırmak amacıyla planlandı. Yöntem: 41 erkekte üriner kalsiyum ve fosfor atılımı araştırıldı. Bunların 18'i erişkin (yaş 20.9± 2.5 yıl) 23'ü çocuk (yaş 8.5± 0.6 yıl) idi. Kişilerin egzersiz öncesi idrarları alındı ve egzersiz olarak iki saat süreyle fiziksel yetenek testleri uygulandı. Egzersiz uygulanan kişiler bir saat dinlendirildikten sonra tekrar idrarları alınarak kalsiyum ve fosfor seviyeleri ölçüldü. Bulgular: Egzersiz sonrası erişkin erkeklerde üriner kalsiyum atılımı artarken fosfor atılımında bir fark bulunmamıştır. Erkek çocuklarda hem kalsiyum hem de fosfor atılımında bir fark bulunmamıştır. Sonuç: Erişkin erkeklerde egzersiz sonrası üriner kalsiyum atılımı artmaktadır. 

Cilt 10, Sayı 1 (2000)