pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Yoğun Bakımdaki Kritik Hastalarda Akut Böbrek Hasarında Renal Replasman Tedavisi Kararı ve Zamanlaması
Iskender Kara, Fatma Yıldırım, Melda Türkoğlu, Gülbin Aygencel

Yoğun bakım ünitelerinde (YBÜ) takip edilen kritik hastalarda gelişen akut böbrek hasarı (ABH) önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. Bu hastalarda yapılan renal replasman tedavilerinin (RRT) başlatılmasında hangi kriterlerin kullanılacağı ve tedavinin ne zaman başlatılacağı soruları net olarak cevaplanmış değildir. Bu derlemede YBÜ’de RRT başlangıcını belirleyen faktörler incelendi. Ayrıca hastaların üre-kreatinin seviyeleri, idrar çıkışı-sıvı yükü, YBÜ yatışı ile RRT başlangıcı arasında geçen süre, prognostik faktörler ve bazı belirteçlere göre başlatılan erken ve geç RRT çalışmaları incelendi. Sonuçta YBÜ’de kritik hastalarda RRT başlangıcını belirleyen kriterler ve bu kriterlerin eşik değerlerinin kişiselleştirilmesi gerektiği düşünüldü.

Cilt 29, Sayı 1 (2019)