pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Türk Popülasyonunda Akromion Morfolojisinin Subakromial İmpingement ve Rotator Manşet Yırtıkları ile İlişkisi
Gökhan Polat, Kutsi Tuncer
Amaç: Akromion tipleri ve os akromiale varlığının subakromial impingement ve rotator manşet yırtıkları ile ilişkisini manyetik rezonans görüntüleme aracılığıyla incelemeyi amaçladık.
 
Gereç ve Yöntem: 18-85 yaş arasında omuz MR çekimi olan hastalar (n=573) çalışmaya dahil edildi ve cerrahi öyküsü bulunan hastalar (n=34), travma öyküsü ve fraktürü olanlar (n=23) çalışamadan çıkarıldı. 516 hastanın 516 omuz MR çekiminde os akromiale varlığı ve akromion tipleri belirlendi. Supraspinatus kasında impingement bulgusu olarak proton ağırlıklı görüntülerde hiperintens sinyal artımı ve yırtıkları değerlendirildi. Os akromiale varlığı ve akromion tipleri, supraspinatus sinyal artımı ve yırtıkları her hasta için aynı radyolog tarafından belirlendi.
 
Bulgular: Supraspinatus tendonundada sinyal artışı olanlarda os akromiale %4 görülürken, sinyal artışı olmayanlarda %0.008 görüldü. Supraspinatus tendonunda yırtığı olanlarda os akromiale %0.06 görülürken, yırtığı olmayanlarda %0.02 görüldü. Os akromiale ile supraspinatus yırtığı arasında anlamlı ilişki izlenmedi (p=0.055). Os akromiale ile supraspinatus sinyali arasında ise anlamlı ilişki mevcuttu (p=0.043). Akromion tiplerinden Tip I ve Tip III ile supraspinatus sinyal artışı arasında  anlamlı  ilişki mevcuttu (sırasıyla; p=0.028, p=0.029). Ayrıca, Tip I ve Tip III akromionun supraspinatus tendonu yırtığı ile de anlamlı ilişkisi mevcuttu (sırasıyla; p=0.009, p=0.0061).
 
Sonuç: Tip I ve Tip III akromion subakromial impingement sendromu ve supraspinatus tendon yırtığı  açısından risk oluşturmaktadır. Os akromiale varlığıda impingement açısından risk oluşturan bir anatomik varyasyondur.
Cilt 29, Sayı 3 (2019)