pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - HIV-NEGATİF KAPOSİ SARKOMU
KADİR DURGUT, NİYAZİ GÖRMÜŞ, UFUK ÖZERGİN

Amaç: Nadir görülen HIV- negatif Kaposi sarkomunun ve eşlik eden lezyonların tanımlanması amaçlanmıştır. Olgu sunumu: 65 yaşındaki bir erkek hastada Kaposi sarkomunun deri lezyonları ve lenfödem ortaya çıktı. Hastada sağ bacak, sol el bileği ve alında kahverengi-siyah renkli ağrısız papül şeklinde birbiriyle birleşik lezyonlar mevcuttu. Sonuç: Kaposi sarkomu nadir bir karsinom türüdür. Bu çalışmada Kaposi sarkomu ve literatür gözden geçirilmiştir. 

Cilt 10, Sayı 1 (2000)