pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Boy Kısalığı Olan Çocukların Serum Ürotensin 2 Düzeylerinin İgf-1 İle İlişkisi
Muhammed Yayla, Damla Binnetoğlu, Sefer Üstebay, Hayrunisa Bekis Bozkurt, Ömer Ertekin, Döndü Ülker Üstebay
Amaç: Çalışmamızda boy kısalığı olan çocuklardaki Ürotensin 2’nin serum düzeylerini araştırarak İGF-1 ve İGFBP-3 gibi büyümeden sorumlu olan endojen maddeler arasındaki korelasyonu değerlendirmeyi amaçladık.
 
Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda 150 hasta ve 30 sağlıklı çocuk değerlendirmeye alındı. Bunlar kontrol, ailevi boy kısalığı, yapısal boy kısalığı, malnütrisyon ve çölyak olacak şekilde 5 gruba ayrıldı. Bunlarda kendi içinde İGF-1 ve İGFBP-3 düzeyleri düşük yada normal olacak şekilde gruplandırıldı.
 
Bulgular: İGF-1 düzeyi normal olan ailevi boy kısalığı olan çocukların, düşük İGF-1 düzeyi olan yapısal boy kısalığı, malnütrisyonlu ve çölyak grubundaki çocukların serum Ürotensin 2 düzeyleri kontrol grubuna göre yüksek bulunmuştur. İGFBP-3 düzeylerine göre ise tüm gruplarda Ürotensin 2 düzeyi kontrole göre yüksek bulunmuştur.
 
Sonuç: Çalışmamızda Ürotensin 2’nin çocuklarda büyüme gelişme geriliği ve boy kısalığı fizyopatolojisinderol alabileceği düşünülmektedir.
Cilt 29, Sayı 4 (2019)