pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - SOLUNUM FONKSİYON LABORATUVARLARININ STANDARDİZASYONU
HÜSEYİN UYSAL

Amaç: Solunum fonksiyon laboratuvarlarından elde edilen verilerin doğruluğu ve güvenilirliği klinik ve epidemiyolojik araştırmalarda büyük önem taşımaktadır. Bu derlemede solunum fonksiyon laboratuvarlarının standardizasyonunda önemli faktörlerin belirlenmesi amaçlandı. Ana Bulgular: Personelin eğitimi, infeksiyon kontrolü ve güvenliği, solunum fonksiyon laboratuvarlarının donanımı ve spirometrik testlerde standardizasyon gibi faktörler sonuçlarda etkilidir. Spirometrik testlerin standardizasyonunda ise cihazların seçilmesi, doğrulanması, cihaz kalite kontrolünün yapılması, deneklerin uygun solunumsal manevralarını yapabilmesi, tahmin edilen değerlerin ve elde edilen sonuçların yorumlanabilmesi gibi değerlendirmeler önem taşımaktadır. Sonuç: Bugüne kadar spirometrik testlerle ilgili olarak ülkemize özgü bir yaklaşım ve ülkemizde yaşayanların referans değerleri konusunda ayrıntılı bilgiler oluşturulamamıştır. Bu konuda, yeterli bilimsel çalışmalar yapılarak sorunlara çözüm getirilmelidir. 

Cilt 10, Sayı 1 (2000)