pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - KRİTİK GÜÇ VE TAYİNİ
NİLSEL OKUDAN, HAKKI GÖKBEL

Amaç: Bu derlemenin amacı egzersiz fizyolojisinde giderek daha fazla önem kazanmaya başlayan bir yöntem olan kritik güç testi hakkında bilgi vermektir. Ana bulgular: Kritik güç (CP) kavramı güç çıktısı ile bu çıktının sürdürülebildiği zaman arasında hiperbolik bir ilişki olduğu temeline dayanır. Bu ilişki maksimum çaba gerektiren 2-7 adet tüketici egzersiz oturumunun sonuçlarına dayanılarak tanımlanabilir. CP fiziksel uygunluk hakkında bilgi verir, ventilatuar eşik, laktat eşiği ve maksimum oksijen tüketimi ile bağıntılıdır. Bu ilişkinin ikinci parametresi olan anaerobik iş kapasitesi, anaerobik kapasitenin ölçümünü sağlar ve Wingate testinde yapılan iş ve oksijen açığı ile bağıntılıdır. Sonuç: Cihaz olarak sadece ergometre ve kronometrenin yeterli olduğu, pahalı solunum gazı veya kan analizlerine, elektromiyografiye ihtiyaç duymadığı için kolay ve ucuz bir yöntem olan CP testinin en önemli dezavantajı birden fazla tüketici egzersiz gerektirmesidir. 

Cilt 10, Sayı 1 (2000)