pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Karaciğer Nakli Alıcılarında Hepatit B Virus Proflaksisi
Gökhan Ertuğrul
Amaç: Karaciğer nakli alıcılarında kullanılan immunsüpresif ilaçlar Hepatit B Virus (HBV ) reaktivasyonunu kolaylaştırır. Bu hastalarda, virüs reaktivasyonunu önlemek için verilen proflaktik tedaviler çok önemlidir.Bu çalışmanın amacıkaraciğer nakli alıcılarında nüks HBV enfeksiyonlarınınproflaksisini değerlendirmektir. 
 
Gereç ve Yöntem: Bu çalışma retrospektiftir. Karaciğer nakli alıcılarını Ocak 2016 ile Ocak 2019 tarihleri arasında HBVDNA veproflaktik tedavi sonuçları ile inceledik. 
 
Bulgular: 34 alıcı hastaya proflaktik tedavi için Tenofovir ya daEntacavir verilmişti. Ortalama 27,3 aylık takipte hastalarda nüks tespit edilmedi. 
 
Sonuç: Tenofovir ve Entacavir, karaciğer nakli alıcılarında nüks HBV enfeksiyonunun proflaktik tedavisinde başarılı görünmektedir. 
Cilt 30, Sayı 1 (2020)