pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - Memenin granüler hücreli tümörü: Olgu sunumu
Ebubekir Gündeş, Faruk Aksoy, Sümeyye Kozacioğlu, Celalettin Vatansev
Memenin granüler hücreli tümörü Schwann hücrelerinden köken alan nadir bir tümördür. Memede görülme oranı tüm granüler hücreli tümörlerin % 5-8’i kadardır. Memenin granüler hücreli tümörü saptanan 61 yaşında bir kadın hastayı sunmak istedik.
Cilt 23, Sayı 1 (2013)