pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - PENETRAN GÖĞÜS TRAVMALARINA BAĞLI ÖLÜMLER
ŞERAFETTİN DEMİRCİ, İ. GÜRSEL GÜNAYDIN, OLGUN KADİR ARIBAŞ

Amaç: Bu çalışmada, penetran göğüs yaralanmalarında ölüme etki eden faktörleri ve ölüm nedenlerini, demografik özellikleriyle değerlendirmek amaçlandı. Yöntem: 1 Ocak 1994-31 Aralık 1995 tarihleri arasında yapılan otopsiler arasından, ölümü penetran göğüs travması ile açıklanmış 604 olgu retrospektif olarak incelendi. Bulgular: Penetran yaralanmaların % 56.6'sı penetran göğüs travması idi. 20-40 yaşlarında, erkeklerde ve yaz aylarında daha sık görüldü. Penetran göğüs travmalarında en sık kullanılan alet % 48.8 ile ateşli silahlar idi. Orijin % 89.7 oranla cinayet olup en sık yaralanma göğüs bölgesi sol ön taraf idi. Genellikle multipl organ yaralanmalarıyla birlikte olup, sıklıkla yaralanan organlar göğüs içinde akciğerler ve kalp, subdiafragmatik alanda ise karaciğer ve böbrekler idi. Ölüm nedeni olarak, % 96.4 oranla kanama ilk sırada idi. Penetran Göğüs Travması ile birlikte ölüme etkili diğer adli ölümlerin oranı % 4.1 idi. Sonuç: Özellikle genç erkeklerde penetran göğüs travmalarının en sık mortalite nedeni olduğu, bu ölümlerin çoğunun ateşli silah ile meydana geldiği, yara sayısının tek olmasına rağmen sıklıkla sol ön göğüs lokalizasyonundan dolayı bu yaralanmaların öldürücü nitelik taşıdığı ve bu olguların büyük bir kısmında da acil cerrahi girişim yapılamadan öldüğü tespit edildi. 

Cilt 10, Sayı 2 (2000)