pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - MR İle Saptanan Uterus Didelphys Bicollis Olgusu
Ayşe Gamze Özcan, Nadire Ünver Doğan, Ahmet Baytok, Zeliha Fazlıoğulları

Uterus'un nadir görülen varyasyonlarından olan uterus didelphys, müllerian  füzyonun gerçekleşmemesi sonucu oluşmaktadır. İlk olarak 1925 yılında Wilson tarafından rapor edilmiştir. Bu varyasyonda, iki ayrı cavitas uteri ve iki cervix uterilongitudinal vajinal septum ile birleşmektedir. Müllerian kanal anomalileri literatürde %0,1- 3,5 sıklıkta bildirilmektedir.Uterus didelphys ise bu anomalilerin % 5’ini oluşturmaktadır. Müllerian kanal malformasyonlarına %20 oranında renal anomaliler eşlik etmektedir. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne dismenore şikayeti ile başvuran 21 yaşındaki kadın hastanın dinamik kontrastlı pelvik MR ve difüzyon MR görüntüleri incelemesinde uterus didelphysbicollis varyasyonu belirlendi. Genellikle uterus didelphys olguları asemptomatik olup bazen dismenore, tekrarlayan abortus veya infertilite gibi şikayetlere sebep olabilirler. Uterus anomalilerin teşhisinde MR görüntüleri çok değerlidir. Uterus varyasyonları olan kişilerde muayene ve görüntüleme teknikleriyle özellikle gebelik öncesinde tanı konulması  komplikasyonların önlenmesi açısından oldukça önemlidir. 

Cilt 29, Sayı 4 (2019)