pISSN -
eISSN 2602-3741

Genel Tıp Dergisi

Türkiye Atıf Dizini,

Ulakbim TR Dizini,

EBSCOhost,

Index Copernicus,

DOAJ,

tarafından indekslenmektedir.

Özet - KONJENİTAL BEYİN ANOMALİLERİNİN TANISINDA MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME VE BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ
SAİM AÇIKGÖZOĞLU, DEMET AYDOĞDU KIREŞİ, KEMAL ÖDEV

Amaç: Bu çalışmada konjenital anomalilerde manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ve bilgisayarlı tomografinin (BT) tanısal değerini araştırmayı amaçladık. Yöntem: Konjenital anomalisi olan 25 hastadaki 39 anomalinin MRG ve 23 anomalinin BT bulguları değerlendirildi. Bulgular: Olguların hepsine MRG ile doğru tanı konuldu. BT incelemesi yapılan 23 olgunun 14'üne (% 61) bilgisayarlı tomografi ile doğru tanı kondu. 11 olguda korpus kallozum agenezisi, 4 olguda Arnold- Chiari malformasyonu, 4 olguda nazal-frontal ve orbital ensefalosel, 2 olguda oksipital meningosel ve meningoensefalosel, 1 olguda Dandy -Walker malformasyonu vardı. 4 olguda heterotopi, 4 olguda lizensefali, 4 olguda fokal kortikal displazi, 3 olguda şizensefali ve 2 olguda hemimegalensefali görüldü. Sonuç: Parsiyel korpus kallozum agenezisi ve heterotopilerde MRG tercih edilmelidir. Kemik anomalileri ile birlikte olan beyin anomalilerinde bilgisayarlı tomografi gerekli bir yöntemdir. 

Cilt 10, Sayı 2 (2000)